Zgodovina šole

To publikacijo je leta 1994 ob 140. letnici ustanovitve OŠ Preserje oblikoval g. Janez Klemenc. Knjiga je nastala predvsem na podlagi šolske kronike. Prvo poglavje z naslovom O kraju naše kronike, opisuje vasi, ki zaradi neposredne bližine sodijo k Preserju. Avtor nas je sklenil popeljati po poti spominov-te šole za življenje. Redni pouk na OŠ Preserje se je pričel 5.decembra 1854. leta. Obiskovalo ga je 110 otrok. Šolanje je postalo obvezno. Prvotno šolsko poslopje pa je bilo zgrajeno leta 1835.

Prva leta so namreč organizirali le enorazrednico. Novo stoletje pa je prineslo veliko šolskih reform. V šolskem letu 1921/22 je bilo na Jezeru odprta enorazrednica in iz šole Preserje je izstopilo nekaj učencev. Leta 1932/33 je bila ukinjena ponavljalna šola. Otroci 7. in 8.šolskega leta so imeli poleti pouk dvakrat na teden, pozneje pa vsak dan. Leta 1934 je bila v Preserju ustanovljena gospodinjska nadaljevalna šola. Pričeli so tudi sanirati šolsko stavbo.

V šolskem letu 1937/38 pa je postala učilnica dokončno prenovljena in pričele so se priprave na gradnjo nove šole. Za stroške napeljave elektrike so uvedli triletni samoprispevek. V maju leta 1941 pa je zaradi druge svetovne vojne tudi OŠ Preserje dobila italijansko-slovenski pečat in vojna je uničila začrtano pot. Redni pouk se je začel šele oktobra 1943. leta. Potreba po šolskih prostorih je narekovala preureditev Zadružnega doma v šolo in tako je 1. 10. 1961 stekel pouk osemletke.

Leta 1974 pa so dokončno sestavili gradbeni odbor in z gradnjo nove šole se je začelo spomladi 1980. Slavnostna otvoritev je bila 27. 11. 1981. V pogovoru o interesnih dejavnostih dejavnostih omenja avtor nadvse pestre vsebine različnih krožkov, ki delujejo pod vodstvom prizadevnih mentorjev. Šolska knjižnica pa je z letom 1981 dokaj posodobila svoje poslovanje.

Prvo šolsko glasilo je izšlo v letu 1966/67 in nosilo naslov Odmevi izpod Krima. Kasneje se je glasilo preimenovalo v Bobri in ni redno izhajalo.
Pred prvo svetovno vojno je v Rakitni delovala neobvezna šola.
Leta 1912 pa je postala obvezna dvorazredna z dopoldanskim in popoldanskim oddelkom.

Poleti 1979 so začeli graditi novo šolo, leta 1981 pa je bilo že slovesna otvoritev. Avtor je v uvodni besedi zapisal tudi to misel:«Naj nas po poti spominov, na katerih bomo prav gotovo srečali tudi samega sebe, vodi napisana knjiga, ki bo za vse večne čase ohranjevala sloves nekega kraja in njegove prosvetne ustanove…«

(Zborniki so v PDF formatu – klikni na sliko)

Zbornik 140

J. Klemenc: Osnovna šola Preserje v luči časa.
Ob 140. letnici ustanovitve. Preserje:
Osnovna šola Preserje, 1994


Poldrugo stoletje šolstva v Preserju:
Ob 150.-letnici prve šolske stavbe.
Preserje: OŠ Preserje, 2004


160 let šolstva v Preserju. Osnovna šola Preserje, 2014


Razglednice našega kraja: Podpeč in Jezero. Preserje:
Osnovna šola Preserje, 2002.

(Skupno 984 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost