Kam po pomoč

112 (reševalna služba) ali dežurni zdravnik v zdravstvenem domu


TOM telefon: 116 111

Spletna svetovalnica za mlade #tosemjaz: http://www.tosemjaz.net/


Enota za adolescentno psihiatrijo

Center za mentalno zdravje (CMZ) Ljubljana

Grablovičeva 44b, 1000 Ljubljana
(01) 5874 955 ali (01) 5874 942
https://www.psih-klinika.si/strokovne-enote/center-za-mentalno-zdravje/enota-za-adolescentno-psihiatrijo/


Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica
Brvace 41, 1290 Grosuplje
kco.palcica@gov.si
040 194 192

Krizni center za mlade od 6. do 18. leta
Podmilščakova ulica 20, 1000 Ljubljana
kcmlj@gov.si
01 2361 222, 041 419 121


DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke in
mladostnike)
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
info@zpms.si
01 239 67 17

TOM telefon: 116 111

Spletna svetovalnica za mlade #tosemjaz: http://www.tosemjaz.net/


Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

Podpeška cesta 14

1351 Brezovica pri Ljubljani
cdzom@mkz-rakitna.si
08/201 50 84


Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec (ZVIL)
Tržaška 63,  1370 Logatec, Slovenija

https://zvi-logatec.si/svetovanje/   
(01) 7541-240

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (SCOMS LJUBLJANA)

Gotska ulica 18
1000 Ljubljana

+386 1 5837500 
+386 1 5837535
info@scoms-lj.si
narocanje@scoms-lj.si


Društvo Center za pomoč mladim – CPM
Svetovalnica s podpornimi programi
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
lj-info@cpm-drustvo.si
01 438 22 10, 031 323 573


Zavod MISSS – Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije
Skupaj v skupnosti
Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana
dnevni.center@skupajvskupnosti.si
info@missss.org
01 510 16 70


Center za socialno delo Ljubljana,
enota Ljubljana Moste – Polje
Skupnostni program za mlade
Preglov trg 15, 1000 Ljubljana
info@cona-csdlj.si
01 520 64 40, 051 440 212, 041 705 800


Društvo Projekt človek
Program za otroke in mladostnike
Ljubljana-mladi
mladi.lj@projektclovek.si
01 425 12 14, 051 642 074


ZASVOJENOST IN PREKOMERNA RABA KEMIČNIH IN NEKEMIČNIH SNOVI

Zavod NORA,
center sodobnih zasvojenosti LOGOUT
Logout & Restart – celostni
socialnovarstveni program namenjen
čezmernim in/ali zasvojenim posameznikom
in njihovim bližnjim ter podpora
posameznikom ob ostalih tveganih spletnih
vedenjih z zgodnjo preventivo za družine
Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana
info@logout.si
041 233 474, brezplačna klicna številka:080 73 76


»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in
njihovim svojcem Slovenije
Podpora mladostnikom
Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
drustvo.up@siol.net
sandra.up@siol.net
01 43 42 570, 030 312 313


DrogArt info točka
Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
info@drogart.org, info@izberisam.org
01 439 72 70, 041 730 800


Društvo Žarek upanja (zasvojenost in prekomerna raba alkohola)
Letališka c. 33, 1000 Ljubljana
info@zarekupanja.net
01 89 77 023, 031 301 470, 031 341 784
Parmova ulica 7, 1270 Litija
info@zarekupanja.net
01 89 77 023, 031 301 470, 031 341 784


Društvo za urejeno življenje – Abstinent
Svetovalnica za osebe, ki tvegano in
škodljivo pijejo ter njihove svojce in
skupine za urejanje
Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana
svetovanica@abstinent.si
05 903 47 09, 064 244 497


Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika
Raskovec 21, 1360 Vrhnika
urska.cvetkovic@t-2.net
031 251 642


MOTNJE HRANJENJA

Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja
MUZA
Svetovalnica za motnje hranjenja Muza
svetovalnica.muza@gmail.com
01 425 03 38
Uradne ure (tel. ali osebno):
sre. in čet. od 13h-14h
Dežurni telefon za moške in fante:
sre. od 11h-13h
Dežurni telefon za otroke in mladostnike:
sre. od 14h-15h


PROGRAMI ZA PREPREČEVANJE NASILJA

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
p. p. 2726, 1000 Ljubljana
drustvo-sos@drustvo-sos.si
080 11 55
Svetovanje in informacije na SOS telefonu
za ženske otroke – žrtve nasilja (24/7)


Zavod Emma
Center za pomoč žrtvam nasilja
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
zavod.emma@siol.net
01 425 4732, 080 21 33
Enota Krško
p. p. 315, 8275 Krško
07 490 65 10, 069 625 710


Društvo za nenasilno komunikacijo
Programi:

– Poti iz nasilja

– Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja

– Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje
Vojkova 1, 1000 Ljubljana
info@drustvo-dnk.si
01 434 48 22, 031 770 120


Društvo Ženska svetovalnica
Psihosocialna pomoč ženskam,
žrtvam nasilja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
zenska@svetovalnica.org
01 251 16 02, 040 359 90


Društvo SOS telefon za ženske in otroke –
žrtve nasilja
Psihosocialna in psihološka pomoč
ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini
in žrtvam spolnih zlorab
p. p. 2726, 1001 Ljubljana
drustvo-sos@drustvo-sos.si
01 544 35 13, 01 544 35 14, 031 699 333


INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Društvo Zaupni telefon Samarijan
Zaupni telefon za klic v duševni stiski
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
samarijan@gmail.com
116 123 (telefon v stiski), 01 239 16 73


Društvo ALTRA – Odbor za novosti v
duševnem zdravju
Svetovalnica Altra
Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana
Trg 31, 2319 Prevalje
info@altra.si
01 542 55 62, 01 320 46 40


Društvo Parada ponosa
Program za izboljšanje duševnega zdravja
LGBTIQ+ oseb in skupnosti – Duško
Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana
info@ljubljanapride.org
040 773 586


DNEVNI CENTRI ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

Društvo ALTRA – Odbor za novosti
v duševnem zdravju
Dnevni center Ljubljana
Zaloška 40, 1000 Ljubljana
info@altra.si, dnevnicenter@altra.si
  01 544 4760, 041 499 19


ŠENT – Slovensko združenje za duševno
zdravje
Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami
v duševnem zdravju
Belokranjska ul. 2, 1000 Ljubljana
info@sent.si
01 230 78 30


PODPORA ZA DRUŽINE

Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in
družine v Ljubljani
Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@malaulica.si
01 306 27 00
Naslov programa: Družinski center Mala ulica


Študijsko- raziskovalni center za družine
Gosposvetska 1, Ljubljana
040 508 785
info@srcdljubljana.com


Stik psihoterapija
Ukmarjeva 6, Ljubljana
031 702 938
info@stik.si


CSD VRHNIKA

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika

(01) 750 62 70

gpcsd.vrhni@gov.si


ZDRAVSTVENE TEŽAVE                                               

Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

Posvetovalnica za mlade

Metelkova 9, Ljubljana

01 47 23 700 (od 7. do 13. ure, ponedeljek od 14. do 19. ure)


Ginekološka klinika Ljubljana

Šlajmerjeva 2, ginekološko svetovanje za mlade

01 543 20 00 (dogovor po telefonu vsak dan od 8. do 14. ure

(Skupno 447 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost