Navajanje virov

NAVAJANJE VIROV po standardu ISO 690 in ISO 690-2

KNJIGE

KNJIGA (MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA) Z ENIM AVTORJEM

PRIIMEK, I. Leto izida. Naslov: podnaslov. Št. izd. Kraj izdaje: Založba. ISBN: št.

DOLENC, M. 2020. Kako dolg je čas. 2., dopolnjena, izd. Ljubljana: Beletrina. ISBN: 978-961-284-540-7

ALI:

PRIIMEK, I. Naslov: podnaslov. Št. izd. Kraj izdaje: Založba, leto izida. ISBN: št.

DOLENC, M. Kako dolg je čas. Ljubljana: Beletrina, 2020. ISBN: 978-961-284-540-7


KNJIGA Z DVEMA AVTORJEMA

PRIIMEK, I. in PRIIMEK, I. Leto izida. Naslov: podnaslov. Št. izd. Kraj izdaje: Založba. ISBN: št.

STUŠEK, P. in PODOBNIK, A. Biologija: učbenik za splošne gimnazije. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2002. ISBN: 86-341-1848-7


KNJIGA Z VEČ KOT DVEMA AVTORJEMA

PRIIMEK, I. et al. Naslov: podnaslov. Št. izd. Kraj: Založba, letnica. ISBN: št.

MIRJANIČ, A. et al. Raziskujem preteklost 8: delovni zvezek za zgodovino. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. ISBN: 978-961-271-010-1


DEL LEKSIKONA, ENCIKLOPEDIJE, SLOVARJA

Naslov knjige: podnaslov knjige. Kraj: Založba, leto izdaje, stran. ISBN: št.

Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006, str. 123. ISBN: 978-961-231-564-1

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica

821.163.6-93.32

PEČJAK, Vid

Drejček in trije Marsovčki  / Vid Pečjak ; [spremno besedilo Vid Pečjak in Tadeja Zupan arsov ; ilustracije Klemen Group]. – 1. izd. – Ljubljana: Karantanija, 2014

ISBN 978-961-275-105-0

272933376


Potrebne podatke najdeš v CIP-u na prednjih ali

zadnjih straneh knjige.

ISBN (international standard book number) je

mednarodna standardna številka knjige,

natisnjena v CIP-u in navadno tudi

pod EAN kodo na platnici.


ČLANKI

ČLANEK V ČASOPISU (SERIJSKI PUBLIKACIJI)

PRIIMEK, I. Naslov članka: podnaslov članka. Naslov časopisa: podnaslov časopisa, letnica izida, letnik, številka, strani.

Naslov časopisa pišemo ležeče.

ŠTEFANČIČ, M. Po poteh človekove evolucije 3: prvi dvonožci. Proteus, 1996, let. 58, št. 6, str. 258-261.

Če časopis izhaja dnevno, za številko dodamo še datum izida.

ZUPANIČ, M. Znake drugih motenj pripisujejo skotopičnemu sindromu. Delo, 2021, let. 63, št. 245, 21. 10. 2021, str. 3.


ELEKTRONSKI VIRI

SPLETNA STRAN

PRIIMEK, I. Naslov: podnaslov. (Vrsta medija) Kraj izdaje: Založba, datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. (Citirano: datum). Dostopno na: elektronski naslov.

ZWITTER, S. Uporaba literature pri raziskovalni nalogi. (online) Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2014. (Uporabljeno: 22. 12. 2021) Dostopno na: http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html


ELEKTRONSKA KNJIGA

PRIIMEK, I. Naslov: podnaslov. (vrsta medija) Kraj izdaje: Založba, datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. (Citirano: datum). Dostopno na: e-naslov.

NEYEN, S. Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim! (online) Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014.(Citirano 15. 10. 2021). Dostopno na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dobro_da_imam_usesa_splet.pdf


URADNI DOKUMENTI (ZAKONI, PRAVILNIKI …)

Naslov predpisa. Uradni list Republike Slovenije, letnik (letnica) številka, datum. Strani od – do.

Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, 1 (1991) 33, 28. 12. 1991. Str. 1373-1386.


Preglednejšo različico navodil v pdf obliki najdete tukaj: Navajanje virov.

 

Povzeto po:

ZWITTER, S. Uporaba literature pri raziskovalni nalogi. (online) Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2014. (Uporabljeno: 22. 12. 2021) Dostopno na: http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html

 

Pripravila Urška Peršin Mazi

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost