Pokloni čas, polepšaj dan

Z akcijo »Pokloni čas, polepšaj dan« bi radi starejše (65+), še posebej tiste starejše, ki so sami in osamljeni, povabili k vključevanju v različne aktivnosti s pridihom kulture, kjer bo v ospredju knjiga in skupno branje.

Želijo povezati mlajše in starejše pri skupnih aktivnostih v lokalni skupnosti s pridihom kulture in knjige. Akcija je lahko tudi lep začetek novega ali okrepljenega sodelovanja in življenja v lokalni skupnosti, ki se nadaljuje s priložnostnimi aktivnostmi preko celega leta.

Sodelujoči v akciji si želijo, da aktivnost ne bi bila enkraten dogodek. Poudarek dajejo:

  1. Medsektorskem povezovanju v posamezni lokalni skupnosti; želijo si povezovanja in sodelovanja vrtcev, šol, knjižnic, muzejev, domov za starejše občane, dnevnih centrov za starejše, medgeneracijskih centrov, zdravstvenih ustanov, vključno z izvajalkami vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, izvajalcev izobraževanja odraslih, društev (kot so npr. Karitas, Rdeči križ, društva upokojencev, Univerz za tretje življenjsko obdobje in ostali deležniki, s katerimi menimo, da bi aktivnost »Pokloni čas, polepšaj dan!« dosegla najboljši učinek).
  2. Medgeneracijskemu sodelovanju, povezovanju različnih generacij; želimo se približati tudi tistim, ki so sami in osamljeni. Morda je ena izmed aktivnosti priprava sporočila, ki jih lahko patronažne sestre, prostovoljci, prenesejo v njihove domove, jih povabijo v bližnjo šolo, knjižnico ali dvorano lokalne skupnosti na družabne oziroma kulturne dogodke.
  3. Kulturnemu pridihu, v katerem je v ospredju knjiga; želimo si izpostaviti dejavnosti kot so branje knjige ali posameznih odlomkov starejšim in obratno, pripovedovanje zgodb, morda priprava literarnega ali likovnega dogodka s povabilom k predstavitvi ipd.).
(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost