Odsotnost otroka

Zakon o osnovni šoli 53. člen:
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca v šoli sporočiti vzrok izostanka v 5 delovnih dneh od 1. dne izostanka. Če tega ne storijo, jih šola pozove k pojasnilu izostanka.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši pojasnjevali vzrok, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

  • Starši morajo v 5 dneh od 1. dne izostanka učenca dalje razredniku sporočiti vzrok izostanka.
  • Odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki najkasneje v 5 dneh po odsotnosti. Razrednik lahko zahteva uradno zdravniško opravičilo o izostanku učenca v primeru, če se mu zdi opravičilo staršev sporno. Če učitelj dvomi v verodostojnost opravičila, lahko o tem obvesti starše oz. zdravnika in izostanka ne opraviči.
  • Izostanek od posamezne ure pouka opraviči le učitelj, ki uči pri tej uri. V primeru, da učenec izostane več kot eno uro pouka, mora za dovoljenje vprašati razrednika.
  • Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri npr. pri športni vzgoji, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja.
  • Napovedane izostanke, ministrove dneve, starši v pisni obliki sporočijo razredniku vsaj 5 delovnih dni vnaprej. Tak izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet delovnih dni v šolskem letu.
  • Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu tudi daljši izostanek od pouka.
(Skupno 4.123 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost