Učbeniški skladi

Objavljeno: 30.05.2022

Seznami pripomočkov
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r

Povezave do založb in knjigarn
Prijavnica za učbeniški sklad
Navodila za zavijanje


Šola razpolaga tudi z obveznim skladom za izposojo učbenikov. Posebnost so prvi razredi, ki uporabljajo predvsem delovne učbenike in delovne zvezke, ki ne sodijo v učbeniški sklad. Upraviteljica je Urška Peršin Mazi.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin, ki se bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu, sestavijo strokovni aktivi vseh treh vzgojno-izobraževanih obdobij.

Naročilnice na učbeniške sklade in seznami vseh učnih potrebščin so objavljeni na spletnih straneh šole. Učbeniški skladi so opremljeni z inventarno številko in črtnimi kodami ter se izposojajo kot knjižnično gradivo.

Izposoja učbeniških skladov je brezplačna. Izposojevalnino povrne šoli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kako ravnamo z učbeniki po izposoji

V prvih dneh septembra bodo učbeniki pričakali učence v matičnih razredih. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Zato lahko prispevate boljši ohranjenosti učbenikov tako, da jih po prejemu skrbno zavijete in ne poškodujete ob tem črtne kode. Na učbenik se obvezno podpišite (ime, priimek, razred (a ali b) in šolsko leto izposoje (npr. 2015/2016). Z učbeniki ravnajte skrbno, da si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za vami.

Vračanje učbenikov

Učbenike vračamo ob koncu prvega polletja tekočega šolskega leta le v primeru, da ste imeli fleksibilni predmetnik in ste zaključili z enim predmetom, kot so npr. tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, državljanska in domovinska vzgoja ter etika itd. Sicer je vračanje učbenikov vezano na zaključek šolskega leta: učbenike odvijete in jih uredite: poravnate ušesa, očistite, poradirate, … Učbenike boste vrnili v zadnjem tednu pouka, in sicer nepoškodovane.

Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (za poškodovan učbenik 1/3 njegove nabavne cene, za uničen ali izgubljen učbenik 1/2 njegove nabavne cene).

Če želite obdržati kakšen učbenik, je to potrebno javiti do 10. junija tekočega šolskega leta. V tem primeru, je potrebno plačati 1/3 nabavne cene.

Časovni načrt aktivnosti v povezavi z učbeniškimi skladi

Začetek junija: učenci prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam ostalih šolskih gradiv; naročilnice skupaj s starši pregledajo in izpolnijo (podpis staršev) ter vrnejo razrednikom v roku enega tedna. Učenci v šolo vrnejo samo spodnji odrezek naročilnice s podpisom staršev

Ostanek naročilnice boste potrebovali v primeru nakupa učbenikov, če jih ne boste naročili v šoli in v vsakem primeru za nakup delovnih zvezkov in ostalih potrebščin. Založbo ali knjigarno za nakup delovnih zvezkov in potrebščin izbirate sami in prav tako sami plačate nakup.

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin boste dobili v klasični obliki in bodo objavljeni okoli 15. junija tudi na spletnih straneh šole pri desnem meniju pod pomembne povezave – učbeniški skladi.

Okoli 10. junija: učenci 9-ih razredov vračajo učbenike v šolsko knjižnico in se ravnajo po zgornjih navodilih.

Okoli 10. junija: podpisani spodnji odrezek naročilnice oddate svojim razrednikom.

Okoli 20. junija: učenci od 2. do 8. razreda vračajo učbenike v šolsko knjižnico.

Okoli 25. junija: rok za poravnavo obveznosti iz učbeniškega sklada: odkup učbenikov, plačilo odškodnine izgubljenih oz. poškodovanih učbenikov.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin, ki se bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu sestavijo strokovni aktivi vseh treh vzgojno izobraževanih obdobij. Svet staršev pisno potrjuje soglasje o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred.

 

 PRAVILNIKI

Navodila uporabnikom učbeniškega sklada na OŠ Preserje

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

PRAVILNIK o upravljanju učbeniških skladov

 

(Skupno 1.031 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost