Svet zavoda

48. člen ZOFVI

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet zavoda Osnovne šole v mandatnem obdobju (2021-2025) sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja (3):

 • Danila Grebenc Brezočnik
 • Marjan Rode
 • Živa Rogelj

Predstavniki šole (5):

 • Monika Erženičnik
 • Klavdija Janjić
 • Andreja Košir
 • Anka Pelhan
 • Romana Sevšek

Predstavniki staršev (3):

 • Juta Kovačič
 • Klemen Godec
 • Urška Šuštaršič

Elektronski naslov Sveta zavoda OŠ Preserje:
svetzavoda.preserje@guest.arnes.si

Zapisniki sej Sveta zavoda OŠ Preserje
(Objavljeni so vsi do sedaj potrjeni zapisniki.)


Arhiv-zapisnikov-Sveta-zavoda

 
(Skupno 859 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost