Zgodovina – PŠ Jezero

Zgodovina šole na Jezeru

Prve ideje o ustanovitvi šole na Jezeru so se začele porajati že nekaj let po ustanovitvi šole v Preserju, ponovno pa so oživele leta 1898 ter nato leta 1904. Štiri leta kasneje so Jezerci pridobili za svojo idejo še Podpečane in tako so se začeli skupaj potegovati za ustanovitev svoje šole. Kljub prizadevanjem pa je Šolski odbor v Preserju tej pobudi nasprotoval. Občine so se ustrašile novih stroškov v zvezi z gradnjo in tako je bila ideja zavrnjena.

Leta 1912 so krajani Jezera in Podpeči naslovili deputacijo na Okrajni šolski svet. Od tu so njihovo željo poslali na bivši Deželni šolski svet, ki so mu izročili obširno spomenico. Tudi tu so jih zavrnili z mnenjem, da je šola nepotrebna.

Tik pred prvo svetovno vojno so začeli krajani z obširno agitacijo za izgradnjo šole, vendar jim je načrte prekrižal začetek prve svetovne vojne. Med vojno so izgubili življenje mnogi krajani, ki so si zelo prizadevali za izgradnjo nove šole.

Konec vojne je prinesel svobodo slovenskemu narodu, krajanom Jezera in Podpeči pa končno novo šolo.

Od leta 1921 je bila šola v zasebni hiši na Jezeru, septembra 1925 pa so zaključili z gradnjo nove šole.

 

O otvoritvi nove šole je takratni šolski upravitelj Štefan Schein v šolski kroniki zapisal takole:

 

»Dandanes zidati in otvoriti novo šolo je pač dokaz dobre volje, sloge in velike požrtvovalnosti tukajšnjih občanov. Podjetni vaščani so darovali veliko gradiva in pomagali s stoterimi vožnjami, da so si zgradili lepo šolsko poslopje. Njih delo (tlaka) in material se ceni na 100.000 din. Šola je stala po odbitku tlake in od vaščanov darovanega materiala brez obresti 271.539,80 din.

Slovesna otvoritev se je vršila na nedeljo, dne 11. oktobra 1925. Predsednik Krajevnega šolskega sveta g. Anton Mravlje je z izbranimi besedami izročil ključe šolskemu upravitelju, ki je nato otvoril poslopje s kratkim nagovorom, nakar je g. župnik M. Perčič blagoslovil šolo.«

Sprva je bila v šoli ena učilnica, poleg nje pa stanovanje za učitelja. V šolskem letu 1933/34 pa so šolo razširili na dvorazredno Narodno šolo. Istega leta so poleg šole razširili šolski vrt ter uredili telovadišče. Ob tej priložnosti so ob telovadišču posadili dve lipi. Upravitelj g. Schein je pripravil  seznama učencev od 1. do 4, razreda in od 5. do 8. razreda. Vsak seznam je dal v svojo steklenico in jo zalil z voskom, da vanjo ne bi prišla vlaga. Nato so steklenici položili da dno jame h koreninam lip. Steklenici še danes čuvata seznam učencev.

Leta 1949/50 so šolo prekrili, saj je vanjo že močno zamakalo. Konec leta 1953 pa so šolo nadzidali in tako pridobili še dve stanovanji za učitelje.  Poleg šole so zgradili tudi drvarnico. Vsa leta so učenci pod vodenjem učiteljev skrbno negovali šolski vrt. Na njem so se otroci učili sadjarstva, vrtnarstva in nege okrasnih rastlin.

V šolskem letu 1957/58 so v šoli uredili prostor za mlečno kuhinjo. V oba razreda so položili parket in napeljali vodo. Tako iz bližnjega potoka ni bilo več potrebno nositi vode.

Ker šola nima telovadnice, so leta 2007 preuredili šolski vrt v travnato igrišče. Tako so dobili učenci več zunanjih površin, kjer so lahko telovadili in se igrali v prostem času.

Leta 2013 so delno adaptirali šolo. Zamenjali so okna in preuredili sanitarije.

Skozi šolska leta se je število otrok, ki obiskujejo PŠ Jezero precej spreminjalo. Običajno so na šoli trije oddelki. Ker pouk poteka le v dopoldanskem času, je en oddelek kombiniran. Če je število otrok večje, pa imamo tri samostojne oddelke. En oddelek ima matično učilnico v šolski knjižnici. Zadnji dve leti pa sta na šoli le oddelek 1. in 2. razreda.

 

Vira:

  • Šolska kronika
  • Janez Klemenc: Osnovna šola Preserje v luči časa, Preserje 1994

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 106 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost