Najem šolskih prostorov

CENIK-solskih-prostorov-5.5.2023

Razpis za najem šolskih prostorov OŠ Preserje v š. l. 2024-2025

Vloga za najem šolskih prostorov OŠ Preserje 2024_25


RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV

OSNOVNE ŠOLE PRESERJE V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Na osnovi 8. člena Pravilnika o prodaji blaga in storitev, ki ga je sprejel Svet zavoda OŠ Preserje na svoji seji dne 4. 10. 2022, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za obdobje od  1. 9. 2024 in 30. 6. 2025.

 1. Predmet razpisa so naslednji šolski prostori, s katerimi razpolaga OŠ Preserje, in sicer: učilnica, mala telovadnica, velika telovadnica, plezalna stena, avla šole, specialna učilnica.
 2. Navedeni šolski prostori so na voljo od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025:
 • od ponedeljka do petka: predvidoma od 15. do 23. ure,
 • ob pouka prostih dnevih – po dogovoru (sobote, nedelje, čas šolskih počitnic): predvidoma od 8. do 23. ure.

V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolske dejavnosti, tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Preserje pridržuje pravico, da najemniku vnaprej odpove termin. V tem primeru se uporabnina ne bo zaračunala.

Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bodo imeli najemniki iz občine Brezovica, le ti pa po naslednjem vrstnem redu:

 • športna društva, ki izvajajo aktivnosti letnega programa športa;
 • izvajalci športnih programov, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje otrok in mladine;
 • izvajalci športnih programov, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni ali vrhunski šport;
 • izvajalci športnih programov, ki izvajajo programe, ki organizirajo aktivnosti za odrasle, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport;
 • izvajalci, ki izvajajo športno rekreacijo;
 • najemniki, ki bodo najeli prostore za obdobje od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025 oz. za najmanj 8 mesecev;
 • najemniki, ki imajo najkasneje do konca roka za prijavo oz. oddajo vlog poravnane vse finančne in druge obveznosti iz naslova najemnine do Osnovne šole Preserje.
 1. Vloga za prijavo na razpis mora obvezno vsebovati podatke, ki jih določa obrazec »VLOGA ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV OŠ PRESERJE 2024_25«:
 • naziv in naslov najemnika,
 • priimek, ime, naslov, telefonska številka in elektronski naslov odgovorne osebe,
 • priimek, ime, naslov, telefonska številka in elektronski naslov pooblaščene osebe,
 • naziv in naslov prejemnika računov za najem šolskih prostorov,
 • davčna številka,
 • želeni termin, rezervni termin, obdobje najema,
 • oblika in opis rekreacije (vrsta/dejavnost),
 • predvideno število udeležencev, starostna skupina.
 1. Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 30. 6. 2024. Vlogo (v prilogi) lahko oddate po elektronski pošti na naslov: os.preserje@guest.arnes.si, zadeva: »Razpis za najem šolskih prostorov«. Vloga, ki ne bo napisana in oddana na predpisanem obrazcu, ne bo upoštevana. Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh razpisanih terminih.
 2. O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do 30. 7. 2024.
 3. Osnovna šola Preserje bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila medsebojne odnose glede najema šolskih prostorov.
 4. Plačilo najemnine je v enkratnem znesku ali v skladu z dogovorom, in to za celotno obdobje najema. Najemnina se bo zaračunavala za vse termine najema ne glede na to, ali je najemnik prostor koristil ali ne.
 5. Morebitno oddajanje prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) ni dovoljeno in bo pomenilo takojšnjo prekinitev pogodbe.
 6. Cene najema šolskih prostorov so potrjene s strani Sveta zavoda OŠ Preserje, usklajene so tudi z lastnikom objekta Občino Brezovica. Cene najema veljajo za uro (60 min) brez DDV (cena je dokončna, ker nismo DDV zavezanci):
 • učilnica: 4 €
 • mala telovadnica: 8 €
 • velika telovadnica: 15 €
 • plezalna stena: 6 €
 • avla šole: 10 €
 • specialna učilnica: 15 €

 

Najem ostalih prostorov je po dogovoru.

Drobni rekviziti in pripomočki niso všteti v ceno najema šolskih prostorov.

Priloga: Vloga za najem šolskih prostorov OŠ Preserje 2024_25

Petra Krajnc Urbanija,
ravnateljica

(Skupno 397 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost