Zdrava šola

Vodja projekta: Maja Rožič

Notranji sodelavci in sodelavke: Simona Gortnar, Martina Kržič Nagy, Mirjana Kužatko, Nevenka Debevec, Maruša Perovšek, Ana Košir, Marija Gornik, zunanji sodelavci NIJZ Ljubljana.

V projekt smo vključeni že nekaj let in poteka v okviru Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol. Za načrtovano delo skrbi projektna skupina, v katero so lahko vključeni učitelji, učenci, starši in zunanji sodelavci. Projekt je kompleksen in zajema vrsto dejavnosti, ki jih na naši šoli že izvajamo, ob tem dodajamo nove.

Zdrave šole se pri svojem delu opiramo na dvanajst ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev tako, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da bosta šolo dejavno podprli pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Področja, na katerih  delujemo in bomo tudi v prihodnje:

 • izvajanje projekta Šolska shema skozi vse šolsko leto,
 • vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja, vključevanje ekoloških in lokalnih izdelkov.
 • ne uporabljamo vode v plastenkah, učenci imajo lastne bidone za vodo, ko odhajajo na dneve dejavnosti,
 • obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri pouku gospodinjstva, pri pouku biologije ter naravoslovja in tehnike,
 • v okviru sistematskih zdravstvenih pregledov izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje ter kontinuirano izvajanje zobozdravstvene preventive,
 • v okviru naravoslovnih dni in razrednih ur izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Vič,
 • spodbujanje učencev k udejstvovanju pri športnih aktivnostih v okolju (izbirna predmeta šport za sprostitev in šport za zdravje, Zlati sonček, Krpan),
 • izvajanje rekreativnega odmora, med katerim se lahko učenci telesno in duševno sprostijo. Učenci vsak dan zapustijo šolo za 20 minut ter se rekreirajo in sproščajo v okolici šole in na šolskem igrišču. V primeru padavin je rekreativni odmor v telovadnici/razredih,
 • izboljšanje življenjskega sloga zaposlenih skozi projekt Program promocije zdravja na delovnem mestu,
 • izvajanje joge za učitelje,
 • ozaveščanje otrok o pomenu in skrbi za čisto okolje ter sodelovanje v ekoloških akcijah (zbiranje starega papirja, zamaškov, tonerjev),
 • podajanje koristnih informacij o psihičnem in fizičnem zdravju na oglasnih deskah šole,
 • razvijanje kritičnega mišljenja učencev in kulturnega dialoga s sodelovanjem na otroškem parlamentu,
 • sodelovanje z lokalnim čebelarjem, ki v okviru naravoslovnih dni izvaja delavnice o pomenu čebel v naravnem okolju,
 • v okviru dneva odprtih vrat vseh generacij spodbujamo druženje in dobre odnose z vsemi generacijami,
 • sodelovanje s starši – skupne aktivnosti in vključevanje v dejavnosti,
 • sodelovanje s policijo – učenje varnega ravnanja v prometu (kolesarski izpit, varna pot v šolo),
 • izvajanje medvrstniške in šolske mediacije,
 • vključenost v tekmovanje Zdravi zobje,
 • uporaba projekta 8 krogov odličnosti, uvajanje Pozitivne discipline,
 • organizacija Šole za starše ,
 • v prednovoletnem času opozarjanje na nevarnosti uporabe petard,
 • ločevanje odpadkov v razredu in na hodnikih,
 • vključenost v mrežo gozdnih šol,
 • izobraževanje učencev ob srečanju z medvedom (šola je v okolju, kjer prebivajo medvedi),
 • sodelovanje v projektu Pokončna drža,
 • izvajanje preventivnega cepljenja proti gripi za zaposlene,
 • brezmesni dan v tednu,
 • učencem in učiteljem prijazni zvonci – pesem oziroma melodija primerna času,
 • uporaba kinestetičnih miz in stolov.

 

Rdeča nit delovanja Zdravih šol je Mi vsi za boljši jutri. Z učenci od 6. do 9. r. bomo imeli tehnični dan v decembru, za učence od 1. do 5. r. pa se načrtuje Dan Zdrave šole. 

(Skupno 510 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost