Šolska prehrana

ODJAVA PREHRANE
Prehrano lahko odjavite na tel. št.: 01/360 12 60 (tajništvo), preko e asistenta oziroma po elektronski pošti na naslov:
odjava-prehrane-ospreserje@guest.arnes.si.

Odjave sprejemamo od 7.30 do 8.20. Odjava velja s tekočim dnem.

Odjava prehrane

Prijava učenca na šolsko prehrano

Potrdilo o ukinitvi diete

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Pravila šolske prehrane

Prehranjevalne navade, prehranski vnos ter samo stanje prehranjenosti pomembno vplivajo na pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, metabolni sindrom, debelost, bolezni prebavil in rak), tako v smislu preprečevanja kot tudi njihovega razvoja. Ker se zdrave ali pa nezdrave prehranjevalne navade oblikujejo že zgodaj in imajo dolgoročne učinke na naše zdravje, je pomembno, da jim je posvečena zadostna skrb že v otroštvu, vendar pa jih je v vsakem življenjskem obdobju pomembno spodbujati in ohranjati.

Na naši šoli spodbujamo zdrave prehranjevalne navade z:

  • vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi, ki jih vključujemo v pouk;
  • sodelovanjem v Šolski shemi;
  • izvedbo vseslovenskih projektov Tradicionalni slovenski zajtrk − Dan slovenske hrane (s tem spodbujamo zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe in dajemo poudarek  kvalitetni doma pridelani hrani;  na  Dan slovenske hrane imamo ure oddelčne skupnosti, namenjene tej tematiki);
  • izvajajo se naravoslovni in tehniški dnevi, namenjeni spodbujanju zdrave in varne hrane;
  • med malico in kosilom dežurni učitelji spodbujamo varno in kulturno uživanje hrane;
  • vključili smo se v projekt Zdrava šola, v tem okviru bomo celostno skušali vplivati na zdrav življenjski stil.

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE:

zajtrk 0,80     EUR
malica 1,10     EUR    
kosilo   1., 2. r. 2,70     EUR    
kosilo  3.– 9. r. 2,90     EUR                
pop. malica 0,90     EUR
malica notranji 1,30     EUR
kosilo – notranji 3,30     EUR    
kosilo – zunanji 4,85     EUR

            

Organizacijo šolske prehrane ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju  pravic iz javnih sredstev. Starši oz. skrbniki prijavijo učenca na šolsko prehrano elektronsko prek e-Asistenta ali z obrazcem Prijava na šolsko prehrano (spletna stran šole). Naročijo se lahko na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočamo, da učenci prejmejo vsaj en obrok dnevno. Posebno pozornost namenjamo kulturi prehranjevanja. Za dietne obroke je potrebno predložiti obrazec (dosegljiv na spletni strani šole), ki ga izpolni zdravnik.

 

Prehrano lahko odjavite na tel. št.: 01/360 12 60 (tajništvo), na elektronski naslov odjava-prehrane-ospreserje@guest.arnes.si ali preko e-Asistenta. Za odjavo prehrane za daljše časovno obdobje je potrebno izpolniti obrazec Preklic prijave na šolsko prehrano, ki je dostopen na spletni strani šole oz. v tajništvu. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.

Vodja šolske prehrane je Maja Rožič.


Naša šola sodeluje v Šolski shemi in v projektu Slovenski tradicionalni zajtrk.

Maja Rožič, organizator šolske prehrane

kontakt: št.: 01/3601-269,

naslov: odjava-prehrane-ospreserje@guest.arnes.si.

(Skupno 1.898 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost