Podatki o šoli

VIZIJA ŠOLE

Zaposleni na OŠ Preserje si prizadevamo za učinkovit učno-vzgojni proces, ki je lahko tak le v primeru, ko se vsi deležniki zavedamo lastne odgovornosti na svojem področju. Spoštujemo sebe in druge, smo strpni, sprejemamo drugačnost, skrbimo za znanje, krepimo medsebojno pomoč. Pričakujemo odgovornost in udeležbo vsakega posameznika. Pri učencih se bomo trudili prepoznati njihova močna področja in jih spodbujali pri optimalnem razvoju. Posebno pozornost bomo namenili razvoju in soustvarjanju odnosov. S čim višjo kakovostjo pouka želimo doseči, da bi vsi naši učenci odnesli čim več uporabnega znanja in veščin.

Pri tem se zavedamo, da je odraščanje čas, ko otrok vzpostavlja odnos do sebe in gradi lastno vrednost skozi lastno dojemanje občutenj, znanj, problemov, odnosov … ob pomoči staršev in učiteljev.  Lastne izkušnje, dobre in manj dobre, oblikujejo odraščajočemu pogled nase in na svet.

Za vse to so potrebni strpnost, zaupanje in kulturno vedenje. Vsakemu od nas želimo zagotoviti občutek varnosti in sprejetosti, hkrati pa učencem zastavljati zgornje meje njihovih sposobnosti.  Pri delu bomo sledili vrednotam, kot so spoštljivost, sodelovanje, odličnost, sočutje, poštenost, dobro počutje, ki jih želimo prenašati tudi na učenke in učence.

Naše skupne vrednote so spoštljiv odnos do narave in ljudi, varnost vseh udeležencev,  znanje, zaupanje, delavnost in vztrajnost, ustvarjalnost, medsebojna pomoč.


Digitalizirane publikacije OŠ Preserje


OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

 

jutranje varstvo

od 6.30 do 8.15 v vseh treh enotah
redni pouk od 7.30 do 14.45
podaljšano bivanje

(odvisno od urnika)

od 12.00 do 17.00 na matični šoli in PŠ Jezero,  do 16.10 na PŠ Rakitna
popoldanske dejavnosti v organizaciji šole do 14.50
popoldanske dejavnosti v organizaciji zunanjih ponudnikov od 15.00 do 20.00

 

Šola posluje pet dni v tednu. Uradne ure tajništva so vsak delovni dan v dopoldanskem času od 7.30 do 8.15 in v popoldanskem času od 12.30 do 14.30 in ob petkih od 12.00 do 13.30.

V času šolskih počitnic bo spremenjen urnik uradnih ur objavljen na vhodnih vratih šole in na spletni strani.


Ravnateljica: Petra Krajnc Urbanija
e-pošta: petra.krajnc-urbanija@ospreserje.si

Pomočnica ravnateljice:
Simona Glavič
e-pošta: simona.glavic@ospreserje.si
Tel.: 01/360 12 60

 

Tajnica VIZ:    Katja Turk
Tel.:    01 360 12 60

 

Računovodja: Ana Osolnik
Tel.:    01 360 12 66
racunovodstvo-preserje@guest.arnes.si

Knjigovodja: Valerija Petek
Tel.:    01 360 12 66
knjigovodstvo-preserje@guest.arnes.si


Splet:    http://www.ospreserje.si/
E-pošta:    os.preserje@guest.arnes.si


Št. transakcijskega računa:    01208-6030644985
Ident.štev. za DDV:    92875602
Matična številka:    5084474


PODRUŽNIČNA ŠOLA JEZERO    
Jezero 34, 1352 PRESERJE
Pedagoški vodja:    Mirjana Kužatko
e-pošta: mirjana.kužatko@guest.arnes.si
Tel.:    01 360 12 90


PODRUŽNIČNA ŠOLA RAKITNA   
Rakitna 54, 1352 PRESERJE
Pedagoški vodja:    Nevenka Petelin
e-pošta: nevenka.petelin@guest.arnes.si

Tel.:    01 360 12 92


BOLNIŠNIČNA ŠOLA
Pedagoški vodja: Tanja Hudobivnik
e-pošta: bs.rakitna@ospreserje.si
Telefon: 01 360 12 82

(Skupno 3.867 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost