Projekt Mobilnosti KA-101 Erasmus +

Ker smo učitelji že po naravi vedoželjni, vedno pripravljeni na nova znanja, ustvarjalni, naravnani k sodelovanju, smo se odločili za sodelovanje v projektu učne mobilnosti Razvijanje kompetenc v evropskem kulturnem prostoru. Projekt omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša pozitivne učinke na njihov osebni in strokovni razvoj za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska. Glavni cilj je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in delu. Aktivnosti znotraj projektov prinašajo pozitivne spremembe in razvojen premike znotraj institucij ter ne nazadnje inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja. Posledično je naš skupen cilj projekta omogočiti učencem bolj sodobno, kakovostno učno okolje.

Projekt mobilnosti je zasnovan kot del učnega procesa celotne ustanove (učitelji, strokovni delavci, učenci, starši). Vsem  zaposlenim  želimo nuditi možnosti osebnega in profesionalnega razvoja in rasti kot posledico sodelovanja v Erasmus+ KA 1 projektu.

Cilji projekta so zagotavljanje profesionalnega razvoja, izboljšati poučevanje in učenje tujih jezikov, širiti evropsko razsežnost in medkulturno ozaveščenost, razvijanje veščin kot so digitalne veščine, večjezičnost, uporaba inovativnih učnih metod in pedagoških pristopov, ki so usmerjeni na učence. Povečati možnosti za profesionalni in poklicni razvoj, povečati motivacijo za delo in zadovoljstvo učiteljev, pedagoška izmenjava informacij in znanja v večkulturnem okolju. Krepitev medkulturnih kompetenc na področju učenja otrok v medkulturnih razredih, strpnost in različnost v razredu.

Udeleženci bodo svoje pridobljeno znanje takoj lahko prenesli na kolektiv ter ga uporabili pri delu z učenci in starši. Pouk bo zaradi tega kakovostnejši, saj bodo novi pristopi omogočili trajnejše in uporabnejše znanje učencev.

Pridobljene kompetence in izkušnje bodo prispevale k povečanju evropske dimenzije kot del šolskega strateškega razvoja v prihodnosti. To bo nudilo nove učne priložnosti na šolski in individualni ravni. Udeleženci projekta bodo lahko s pomočjo medmrežja  iskali partnerje za sodelovanje v prihodnjih projektih in ustrezno načrtovali le-te. Učenci bodo lahko navezali stike z učenci drugih evropskih držav, načrtovali bomo morebitne izmenjave učencev, razvijali učne procese in kurikularne in obšolske dejavnosti, sodelovali v šolskih partnerstvih eTwinning s široko uporabo IKT za dostop  do znanja in razširjanje le-tega. Vse to bo omogočilo priložnosti za razširitev poslanstva naše šole na mednarodni ravni.

Kompetence, izkušnje, pridobljena nova znanja, ki jih bodo udeleženci projekta pridobil tekom izobraževanja na posameznih tečajih, bodo v prvi vrsti posredovana vsem, ki so vključeni v proces izobraževanja na šoli tj. učencem, učiteljem, staršem. Učitelji bodo posredovali primere dobre prakse drugim učiteljem, drugim šolam tudi lokalni skupnosti. V načrtu imamo tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Pridobljene izkušnje in kompetence bodo vplivale v prihodnosti na razvojne spremembe, ki  bodo pomembne ne le za našo šolo temveč tudi za širšo javnost.

Izobraževanja v tujini so se udeležili profesorica angleškega jezika in geografije Andreja Košir, profesorica razrednega pouka Petra Krajnc Urbanija, profesor geografije in zgodovine Damjan Snoj, profesorica geografije in zgodovine Maja Rabič, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok Martina Kržič Nagy, univerzitetna diplomirana pedagoginja Breda Mateja Bizjak Škof.

 

Andreja Košir

vodja projekta

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost